Author Archives: livplusmall_admin

ไขมันพอกตับ รักษาหายได้

ไขมันพอกตับ รักษาหายได้ โรคไขมันพอกตับ (Fatty Liver Disease) เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการสะสมไขมันในตับมากเกินปกติ คือประมาณ 5-10% ของตับ โดยน้ำหนักไขมันทีเข้าไปแทรกตับนั้นมักเป็นชนิดไตรกลีเซอไรด์ ภาวะนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้ผลการตรวจการทำงานของตับผิดปกติ และไม่ทำให้เกิดอาหารเจ็บปวด แต่อาจเป็นภัยเงียบที่คุณอาจไม่รู้ตัวและบ่งชี้ถุงโรคอื่นๆ ได้